Provozní a návštěvní řád

Provozní a návštěvní řád koupaliště:

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu „Koupaliště Na Lukách“ ve Vlašimi a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

V prostorách na koupališti je každý návštěvník areálu povinen při vstupu zakoupit si vstupenku, seznámit se s návštěvním řádem koupaliště a tímto se řídit.

Všechny úkony po příchodu na koupaliště se provádí v následujícím pořadí:

–  Seznámení s návštěvním řádem a zakoupení vstupenky

–  Převléknutí v šatnách (převlékárnách

–  Předměty, které návštěvník nechce mít u sebe, lze uložit do ukládacích boxů a uzamknout (provozovatel za uložené věci neručí!)

–  Provést hygienu – WC, sprcha – řádné omytí celého těla

–  Použití koupaliště, bazénů a dalších vodních atrakcí

Zakoupením vstupenky se návštěvník podrobuje provoznímu řádu a pokynům zaměstnanců „Koupaliště Na Lukách“ ve Vlašimi.

 Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu. Návštěva koupaliště mimo provozní dobu je možná pouze po dohodě s provozovatelem za přítomnosti plavčíka.

 • Při naplnění kapacity bazénu se vstup uzavře až do uvolnění dalších míst odchodem některých návštěvníků.
 • Děti do 1 roku věku nemají do bazénu přístup, děti od 1 – 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru.
 • Osobám mladším 10-ti let (plavcům) je přístup na bazén povolen v doprovodu dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný.
 • Vstup do dětského bazénu mají děti do věku 6-ti let povolen pouze v doprovodu rodičů nebo jiných osob starších 18-ti let.
 • Neplavcům je vstup do plaveckého bazénu povolen pouze s osobou starší 18ti let.
 • Dětem mladším 8 let je vstup do prostoru dětského hřiště povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

Zákaz vstupu na bazén a dalších prostor areálu

 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osobám opilým nebo pod vlivem drog, stejně jako osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem
 • Zvířatům.

Povinnosti návštěvníků

 • Před každým vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se osprchovat (vždy důkladně smýt opalovací krémy) a dodržovat osobní hygienu.
 • Zachovávat čistotu všech míst areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Provozní doba toboganu a skluzavky se přizpůsobuje zájmu návštěvníků (při malém zájmu může provozovatel provoz omezit a naopak)
 • Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v pokladně, jinak za jejich ztrátu provozovatel nenese odpovědnost.
 • Předměty nalezené v prostorách bazénu je nálezce povinen odevzdat pracovníkovi na pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních osob.
 • Návštěvník je povinen opustit bazén 15 min před ukončením provozní doby.
 • Pro poskytnutí první pomoci lze přivolat plavčíka, který dle potřeby rovněž přivolá lékařskou pomoc.
 • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště, mohou návštěvníci uplatňovat u hlavního plavčíka.

Zakázané činnosti v areálu

 • Chovat se způsobem, ohrožujícím bezpečnost a pořádek, lézt po konstrukcích.
 • Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako i z jiných možných míst (vodní atrakce).
 • Volat o pomoc bez příčiny.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků (používáním rozhlasových přijímačů apod.).
 • Koupat se bez plavek a pohybovat se nahý po areálu je přísně zakázáno (pro děti tento zákaz platí i při pobytu na pískovišti a v brouzdališti).
 • Použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory areálu koupaliště zejména močením, pliváním a vyplachováním si nosu či pusy ve vodě, odhazováním odpadků a používáním mýdla a dalších hygienických prostředků mimo určená místa.
 • Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.
 • Na ochozu a v bazénu je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 • Vstupovat do prostoru bazénu se žvýkačkou.
 • Vstup na ochoz a do bazénu je povolen pouze přes brodítka bosou nohou. Jakákoliv obuv v těchto prostorách je zakázána.
 • Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 • Vnášet do bazénu nafukovací, pěnové předměty, ploutve, míče. (povoleny jsou pouze nafukovací rukávy a plavecké brýle)
 • Zakazuje se na ochozy bazénu vnášet a používat jako podložku jakékoliv ručníky, deky, prostěradla, karimatky a jiné textilie.
 • Kola odkládejte pouze na místech k tomu určených. Odkládání dopravních prostředků v areálu koupaliště mimo vyhrazené prostory je přísně zakázáno.
 • Za ztrátu či poškození jízdních kol odložených v prostoru k tomu určenému (stojan a parkoviště), provozovatel nezodpovídá.
 • Všeobecný zákaz koupání a jakéhokoliv zdržování se v prostoru bazénu za bouřky.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nenese provozovatel areálu odpovědnost!!!

Při porušení provozního řádu koupaliště bude neukázněný návštěvník vykázán z prostorů koupaliště bez náhrady vstupného!!!