UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY NA ZMĚNU V REŽIMU VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ !!!

POČÍNAJE SOBOTOU 19.10. 2019 SE BUDE V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH OTÁČET SMĚR JÍZDY BRUSLENÍ.

SMĚR JÍZDY BUDE SIGNALIZOVAT ZVUKOVÝ SIGNÁL A TO KAŽDÝCH CCA 30 MINUT. PO ZAZNĚNÍ SIGNÁLU BRUSLAŘI ZASTAVÍ A OTOČÍ SMĚR JÍZDY. AKTUÁLNÍ SMĚR JÍZDY BUDE GRAFICKY ZNÁZORNĚN NA MANTINELU U OBSLUHY ZIMNÍHO STADIONU, KTERÁ BUDE SMĚR UDÁVAT.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ NOVÉHO PRAVIDLA…