S OHLEDEM NA NABITÝ PROGRAM LEDOVÉ PLOCHY DOŠLO K DROBNÉ ÚPRAVĚ ČASU ODPOLEDNÍCH VEŘEJNÝCH BRUSLENÍ, KTERÁ JSOU NAPLÁNOVÁNA NA OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Ve dnech 25.12. až 2.1. se veškerá odpolední veřejná bruslení budou konat o 30 minut dříve – TEDY V ČASE 14:00–16:00 (večerní veřejná bruslení zůstávají beze změny)