V neděli 21.4.2019 bude poslední den v provozu přetlaková hala, zároveň finišují přípravy venkovních kurtů, které budou dostupné (pokud počasí dovolí) od 23.4.2019 v rezervačním systému. Doporučujeme zpočátku zvážit rezervace v pozdějších časech vzhledem k viditelnosti. Při výkyvech počasí, hlavně velké deště bude samozřejmě docházet i k úpravám provozní doby tak, aby nedošlo k poškození povrchu.