Dopravní hřiště je plně v provozu a od 9.6. si je zde opět možno zapůjčit šlapací káru (k dispozici jsou různé velikosti). Návštěvníkům pouze připomínáme, že pokud chtějí na dopravním řišti využívat jakýkoliv dopravní prostředek, je povinností si přinést a používat vlastní přilbu. Otvírací doba hřiště pro veřejnost je v případě příznivých podmínek počasí čtyřikrát týdně:
úterý 15-19 hod
středa 15-19 hod
sobota 14-19 hod
neděle 14-19 hod
Další informace k provozu hřiště naleznete na našem webu v příslušné sekci.